Menu

Regler

1. Banestørrelse

Der spilles på en bane, hvorpå der normalt afvikles 5-mands fodbold (0., 1., 2. og 3. klasse) eller 8-mands fodbold (4. til 10. klasse + ungdomsuddannelserne).

2. Bolden

Boldstørrelse 4 i samtlige kampe (ungdomsuddannelser dog boldstørrelse 5).

3. Spillernes antal

3.1.0., 1., 2. og 3. klasse
Et hold består af 6 spillere på banen samt udskiftningsspillere – dog kun medaljer til antal tilmeldte spillere (Skal have betalt deltagergebyr).

Der må max. være 4 drengespillere på banen (mangles pigespillere skal pladserne blot være ubesatte).

3.2. - 4. til 10. klasse + ungdomsuddannelserne
Et hold består af 8 spillere på banen samt udskiftningsspillere – dog kun medaljer til antal tilmeldte spillere (Skal have betalt deltagergebyr).

Der må max. være 5 drengespillere på banen (mangles pigespillere skal pladserne blot være ubesatte).

3.3. Generelt
Spillerne skal
være fra samme klasse - med mindre klassen kommer fra en skole med under 100 elever. Se da punkt 3.4.

Såfremt der ikke er nok spillere til et hold: (disse undtagelser gælder kun for 0.-9. klasse)

   1. må der lånes en eller flere spillere fra et lavere klassetrin. Lånte spillere må godt deltage på eget klassehold, men det er ikke en betingelse for at deltage.
   2. parallelklasser lægges sammen, eller der må lånes spillere fra klasser på samme alderstrin. Det er vigtigt at give besked ved tilmelding, hvis et hold har lånt spillere eller er sammensat af flere klasser på samme klassetrin. Et sammensat hold kan ikke gå videre i turneringen. Vinder et sammensat hold en pulje, vil det være nr. 2 i puljen, som fortsætter i turneringen.

Overtrædelse af de opstillede regler kan betyde, at kampe tabes med 3-0.

En af spillerne skal være målmand.

Gult kort = advarsel = udvisning af spilleren i 3 minutter. (2 min. 0. - 3. klasse).

Fri udskiftning er tilladt under hele kampen, dog kun ved spilstop.

Der tillades at indsætte en ekstra spiller på banen, når et hold er bagud med 3 mål eller mere.

Såfremt et hold i løbet af kampen efterfølgende reducerer og dermed er bagud med mindre end 3 mål, skal en af holdets spillere forlade banen, og der kan først indsættes en ekstra spiller, såfremt holdet igen kommer bagud med 3 mål.

Spillere kan kun spille på et hold fra klassen. Skifter en spiller fra et klassehold til et andet skal dette godkendes af dommerbordet.

 

3.4 Holdinddeling ved skoler med under 100 elever:

Folkeskoler og friskoler med et samlet antal skoleelever på under 100, indføres en ny mulighed således

      0. + 1. + 2. klasse deltager i rækken for 1. klasse

      1. + 2. + 3. klasse deltager i rækken for 2. klasse

      2. + 3. + 4. klasse deltager i rækken for 3. klasse

      3. + 4. + 5. klasse deltager i rækken for 4. klasse  

      4. + 5. + 6. klasse deltager i rækken for 5. klasse

      5. + 6. + 7. klasse deltager i rækken for 6. klasse

 

Nuværende antal spillere i 0. + 1. + 2. + 3. klasse på holdet, heraf 6 spillere på banen, hvoraf igen max. 4 spillere må være drengespillere og hvoraf igen max. 2 må være fra ældste klasse.

Nuværende antal spillere i 4 + 5 + 6 + 7 klasse på holdet, heraf 8 spillere på banen, hvoraf igen max. 5 spillere må være drengespillere og hvoraf igen max. 3 må være fra ældste klasse.

 

4. Spilletid

0. til 3. klasse: Spilletiden er 2 x 7 minutter + 2 min. pause
4. til 10. klasse: Spilletiden er 2 x 9 minutter + 2 min. pause

Ungdomsuddannelserne: Spilletiden 1 x 17 minutter uden pause.

 

5. Regler

Der spilles efter de i fodboldloven gældende regler for 5-mands og 8-mands fodbold med undtagelse af aldersgrænsen til og med 12 år – her er aldersgrænsen ændret til og med 16 år.

Dog med små tilrettelser

Tilrettede regler for 0. - 3. klasse:

 • Tilbagelægning til målmanden er OK.
 • Målspark og frispark i eget felt skal ikke nødvendigvis sparkes ud af straffesparksfeltet.
 • Målmanden bestemmer selv, hvordan bolden sættes i gang ved målspark.
 • Samtlige hjørnespark skal tages mellem straffesparksfeltet og hjørneflaget.
 • Førstnævnte hold i programmet giver bolden op.
 • I tilfælde af trøjelighed tager sidstnævnte hold overtrækstrøjer på.

Tilrettede regler for 4. - 10. kl. + ungdomsuddannelser:

 • Der spilles ikke med off side
 • Målmanden må ikke røre bolden med hænderne i eget målfelt, når en medspiller sparker bolden direkte til denne (med foden).
 • Målspark og frispark i eget felt skal ikke nødvendigvis sparkes ud af straffesparksfeltet.
 • Samtlige hjørnespark skal tages mellem straffesparksfeltet og hjørneflaget (Ungdomsudd. Skal tages fra hjørneflaget).
 • Førstnævnte hold i programmet giver bolden op.
 • I tilfælde af trøjelighed tager sidstnævnte hold overtrækstrøjer på.

 

6. Kampkort

Der udfyldes ikke kampkort.

 

7. Placering ved pointlighed

Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge.
Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

Puljevinder findes efter følgende regler:

1. Points i indbyrdes kamp(e)

2. Målforskel i indbyrdes kamp(e)

3. Fleste scorede mål i indbyrdes kamp(e)

4. MålforskeI i alle puljens kampe

5. Flest scorede mål i alle puljens kampe

6. Lodtrækning

Kampe, hvor der skal findes en vinder, afgøres med straffesparks konkurrence. 3 straffespark til hvert hold. Er det stadigvæk uafgjort tages et straffespark til hvert hold, indtil der er fundet en vinder.

Hvad er en cookie? En cookie er en lille datafil, som er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er IKKE et program og indeholder IKKE virus.
Luk