Menu

Børneattest

image Digital Børneattest

Lovpligtigt at indhente børneattester

Seksuelle krænkelser af børn og unge er en alvorlig sag. Derfor er det lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle trænere, instruktører, holdledere og andre voksne, der færdes fast i klubben og har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

Hvad er en børneattest ?

En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om domme, bøder mv. for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
  • Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

Børneattesten er gratis, og den vil sædvanligvis blive sendt indenfor ti hverdage, regnet fra borgerens digitale samtykke eller Rigspolitiets modtagelse af skriftligt samtykke.

Børneattesten adskiller sig bl.a. fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest ofte fremgår i længere tid. Hvor længe, oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgår af børneattesten i mindst 10 år regnet fra fx dommen, løsladelsen eller bødens betaling.

Sådan indhenter klubber børneattester

  • Træner/leder sender eller afleverer en kuvert med navn og CPR-nummer til kassereren eller trænerudvalget.
  • Kassereren indhenter børneattesten ved at logge ind på politi.dk eller virk.dk og indtaster navn og CPR-nummer på den træner/leder.
  • Via systemet afsendes en anmodning til trænerens/lederens e-boks om samtykke til at indhente børneattesten. Samtykket sker konkret ved, at træneren/lederen via NemID og CPR-nummer giver lov til indhentelse af oplysninger i kriminalregisteret.  
  • Når sagsbehandlingen er færdig, sendes en erklæring til fodboldklubbens digitale postkasse, og det er muligt at printe børneattesten.
  • Træneren/lederen har 14 dage til at besvare henvendelsen, og gives der ikke samtykke indenfor tidsrummet, vil fodboldklubben modtage en meddelelse. Den pågældende træner/leder kan herefter ikke varetage opgaver med direkte kontakt til børn og unge under 15 år eller opgaver, hvor pågældende færdes fast blandt børn og unge under 15 år.

Alle børneattester opbevares af kassereren og vil blive destrueret når træner/leder ikke er i fodboldklubben mere.

Er det bare noget vi skriver?

NEJ, ingen trænerkontrakter bliver underskrevet, hvis ikke der er indhentet børneattest. Alle trænere rapporterer til klubben, hvilke personer de har fast tilknyttet holdet. Disse personer registreres i Kluboffice, og der indhentes attester for hver.

Bestyrelsen i Skjern GF Fodbold har på et FU møde d. 2017-02-06 besluttet, at ALLE personer i og omkring klubben SKAL registreres.

 

Læs mere om Digitale børneattester på:

Hvad er en cookie? En cookie er en lille datafil, som er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er IKKE et program og indeholder IKKE virus.
Luk